Welkom bij de AKO duikschool

INTERN REGLEMENT

 

Onze sportvereniging engageert zich om:

 

 

· Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,

 

· Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,

 

· Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,

 

· Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,

 

· Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,

 

· Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

2019 AKO DIVING

Trainingen elke woensdag van 20:45u-22u in zwembad Arena te Deurne