INTERN REGLEMENT


Onze sportvereniging engageert zich om:·      Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,


·      Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,


·      Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,


·      Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,


·      Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,


·      Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.