INTERN REGLEMENT

Vertrouwenspersoon / AanspreekPersoon Integriteit (API)


Als sporter, partner, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Vertrouwenspersonen terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.


Zie je grensoverschrijdend gedrag of misbruik in jouw sportomgeving of jouw sportclub? Kijk niet weg, spreek erover!
Spreken over grensoverschrijdend gedrag of misbruik als je het zelf meegemaakt hebt of meemaakt, is niet eenvoudig. Maar als je het kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en helpen.


Wanneer je betrokken bent bij een case van grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij jouw AKO vertrouwenspersoon of API alsook bij de NELOS-API (vertrouwenspersoon van onze federatie NELOS).


De vertrouwenspersoon of API is jouw eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, alsook lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.


Binnen de club, zijn volgende 2 personen aangesteld als vertrouwenspersoon:

Laurens Maes: 0493/96.80.14

Dagmar de Jong: 


De NELOS API is Eric Sels, die ook de functie van ombudsman binnen NELOS heeft.

Die kan je bereiken via e-mail op ombudsman@nelos.be